Doe mee en geef iedereen een gelijke kans!

Saas-Grund, Zwit­ser­land  |  22 maart 2025

Rond de 60 teams staan om 00:00 uur ‘s nachts aan de start op de pis­tes van Saas-Grund. Zij gaan de uit­da­ging aan om in esta­fet­te 12 uur lang te ski­ën of te snow­boar­den; zij ver­leg­gen hier­mee hun eigen gren­zen en halen geld op voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. De teams van de 12-uurs Chal­len­ge kie­zen de chal­len­ge die past bij hun ambi­ties (Fun, Dis­tan­ce of Tour) en elk team dient een bedrag van mini­maal €1.500 op te halen mid­dels crowd­fun­ding (€ 500 per per­soon). Met deze fun­ding wor­den de Men­te­li­ty Games gefi­nan­cierd: een onver­ge­te­lij­ke week in de ber­gen, waar men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging nieu­we krach­ten ontwikkelen.

Wie geef jij een gelijke kans?

Doe mee met de 12-uurs Chal­len­ge! Ont­dek de kracht van de Men­te­li­ty Games en lees de onver­ge­te­lij­ke erva­rin­gen van voor­gaan­de deelnemers.

Sarah van der Glas

Sarah durft nu thuis ook weer vol zelf­ver­trou­wen in nieu­we situ­a­ties te stap­pen en droomt nog steeds van de back­flip in haar zitski.

Arjan Verschuur

Pas sinds een half jaar loopt Arjan op een pro­the­se, nu is hij samen met zijn hele gezin mee­ge­ko­men naar de Men­te­li­ty Games.

Daag jezelf uit!

Door je eigen gren­zen te ver­leg­gen maak je dit ook moge­lijk voor iemand die te maken heeft met een licha­me­lij­ke beper­king, of beter gezegd: een licha­me­lij­ke uit­da­ging. Met jouw crowd­fun­ding draag je er aan bij dat een deel­ne­mer van de Men­te­li­ty Games nieu­we erva­rin­gen opdoet, nieuw zelf­ver­trou­wen ont­wik­kelt, nieu­we kracht ver­za­melt voor een beter en actie­ver leven en boven­al kan genie­ten van de wintersport.

De 12-uurs Chal­len­ge gaat om mid­der­nacht van start (in de nacht van 21 op 22 maart), dus de eer­ste uren ski of snow­board je in het don­ker (op enke­le pun­ten is ver­lich­ting op de pis­te). Na enke­le uren zie je de zon opko­men tus­sen de 4.000 meter hoge berg­top­pen van Saas-Grund. Een gewel­di­ge ervaring!

Join our challenge

Stappenplan aanmelden 12-hour challenge

Deel­na­me aan de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge is moge­lijk voor (tour-) ski­ërs en snow­boar­ders van ver­schil­len­de niveaus. Met je team kies je de chal­len­ge die past bij je niveau en ambi­ties (zie hier­on­der: Alles over de 3 chal­len­ges). Gedu­ren­de de chal­len­ge is er altijd één per­soon aan het ski­ën of snow­boar­den en elk team bepaalt zijn eigen rit­me voor het wis­se­len. Een team bestaat in prin­ci­pe uit drie personen.

Sponsor de 12-uurs Challenge

Wil jij een (finan­ci­ë­le) bij­dra­ge leve­ren aan de 12-uurs Chal­len­ge en de Men­te­li­ty Games? Bekijk hier wat de moge­lijk­he­den zijn. 

Ontvang alle info

  Velden met een * zijn verplicht 

  Char­lot­te van der Veen
  Pro­ject­ma­na­ger

  Vragen over de 12-uurs Challenge?

  Wij hel­pen je graag! Stuur een email, Whats­app bericht of bel met Char­lot­te. In de berich­ten onder­aan de pagi­na vind je ook al veel informatie.

  charlotte@bibianmentelfoundation.nl
  +31 (0)6–1680 9919

  After Movie

  Bekijk hier­on­der de After Movie van de 12-uurs Chal­len­ge 2024.

  2024-04-29T14:07:04+02:00
  Ga naar de bovenkant