Ambassadeurs2023-05-15T10:47:04+02:00

Onze gewel­di­ge ambas­sa­deurs hel­pen ons bij het ver­sprei­den van onze mis­sie en visie. Samen staan we sterk en hopen wij dank­zij hun posi­ti­vi­teit de wereld anders naar men­sen met een uit­da­ging te laten kij­ken. Je komt onze ambas­sa­deurs regel­ma­tig tegen op onze events en kan deze natuur­lijk ook inzet­ten voor jouw eigen event als spre­ker of inspiratiebron.

Ambassadeurs

Sophie-Anne Onland

Inspirational speaker
”Ik wil ieder­een inspi­re­ren en moti­ve­ren om met open ogen naar de wereld om je heen én naar jezelf te kijken.”

Merijn Koek

Snowboardleraar
“Waar­om zou je een uit­da­ging in het leven uit de weg­gaan van­we­ge een licha­me­lij­ke beperking?.”

Thijs Kroezen

Manager sport en bewegen
“Er kan veel meer dan men­sen en hun direc­te omge­ving vaak denken.”

Rosalie van Druenen

Model & Re-abled deelnemer
”Blij dat ik de kans krijg om te laten zien dat je met een pro­the­se ook mooi kunt zijn.”

Redouan Ai Chitt

Danser & Public Speaker 
“Ieder­een heeft tegen­sla­gen en zijn eigen moei­lijk­he­den, maar juist ook het nega­tie­ve kan wor­den gebruikt als moti­va­tie voor jezelf!”
Ga naar de bovenkant