De Mentelity Games

Ben jij klaar voor een avon­tuur in de Zwit­ser­se ber­gen? Dan zijn de Men­te­li­ty Games echt iets voor jou en je fami­lie of vrien­den. Tij­dens dit unie­ke ski- en snow­board-event voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging laten wij jou zien dat je veel meer kan dan je denkt! Ben jij klaar om je gren­zen te verleggen?

Datum: 23 tot 29 maart 2025

Toe­gan­ke­lijk voor iedereen
Zit­ski­ën, staand ski­ën, ski­ën met een visu­e­le beper­king of snow­boar­den; het is alle­maal moge­lijk tij­dens de Men­te­li­ty Games. Wij zor­gen ervoor dat jij tij­dens deze week les krijgt van gekwa­li­fi­ceer­de lera­ren en wordt bege­leid door onze enthou­si­as­te vrij­wil­li­gers. Of je nou een begin­ner bent of al vaker op de pis­te bent geweest, de Men­te­li­ty Games zijn een uit­da­ging voor ieder­een met een licha­me­lij­ke uitdaging!

Onver­ge­te­lij­ke week 
Tij­dens de vijf dagen in Zwit­ser­land wordt er een geva­ri­eerd pro­gram­ma aan­ge­bo­den, met genoeg uit­da­gin­gen voor ieder niveau. Deel­ne­mers krij­gen op vijf dagen les en kun­nen ski­ën en snow­boar­den met Para­lym­pi­sche atle­ten. Ook wordt er een sla­lom uit­ge­zet en kan ieder­een van de schans met behulp van een BigAir­Bag. Naast de acti­vi­tei­ten in de sneeuw is er ook een pro­gram­ma rond­om de les­sen. Win bij­voor­beeld gave prij­zen tij­dens de bin­go-avond,  geniet van de après-ski of ga als een van de geluk­ki­ge mee parag­li­den – want ook dit is moge­lijk met jouw licha­me­lij­ke uit­da­ging. Zo maken we van de Games een onver­ge­te­lij­ke week waar­in jij je gren­zen kan ver­leg­gen en anders leert omgaan met de uit­da­gin­gen die je tegen komt, ook in het dage­lijk­se leven.

Bij de Men­te­li­ty Games kij­ken we naar de moge­lijk­he­den van men­sen, en niet naar hun licha­me­lij­ke uit­da­gin­gen. We bren­gen daar­om erva­ren gehan­di­cap­te (pro)sporters, spe­ci­aal opge­lei­de lera­ren en win­ter­spor­ters van alle niveaus bij elkaar, zodat ieder­een van elkaar kan leren. Ple­zier staat daar­bij voor­op. Tij­dens de Games laten wij men­sen zien waar ze alle­maal toe in staat zijn met een licha­me­lij­ke uitdaging.

Ga jij met ons mee?
Bestel dan hier je tic­kets voor de Men­te­li­ty Games van 2025.
Deze wor­den gehou­den van zon­dag 23 maart tot zater­dag 29 maart 2025 in Saas Grund.

Vra­gen over de Men­te­li­ty Games? Neem dan con­tact met ons op!

Lees onder­staan­de berich­ten voor ver­de­re informatie.

  Velden met een * zijn verplicht 

  Informatie & Programma

  Wil jij goed voor­be­reid op reis? Kijk dan snel hier voor het pro­gram­ma van de Men­te­li­ty Games en alle prak­ti­sche informatie. 

  Accommodaties

  Bekijk de ver­schil­len­de moge­lijk­he­den en ont­dek wat het bes­te bij jou past.

  12-uurs Challenge

  Wil jij mee­doen aan de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge en zo geld inza­me­len voor de Men­te­li­ty Games? Klik snel voor meer informatie!

  2024-07-08T10:08:09+02:00
  Ga naar de bovenkant