12 uur skiën of boarden voor het goede doel!

In de nacht van 15 op 16 maart 2024 vindt de 4e edi­tie plaats van de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge – een unie­ke win­ter­sport­uit­da­ging in de Zwit­ser­se ber­gen. Tij­dens deze ski- en snow­board esta­fet­te maken teams van drie per­so­nen zoveel moge­lijk afda­lin­gen bin­nen 12 uur. Hier­mee halen de deel­ne­mers geld op om de Men­te­li­ty Games moge­lijk te maken: het ski­ge­bied van Saas-Grund wordt een week lang toe­gan­ke­lijk gemaakt voor para-win­ter­sport, zodat men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging hun gren­zen kun­nen ver­leg­gen en kun­nen genie­ten van wintersport. 

Deel­na­me aan de 12-uurs Chal­len­ge is moge­lijk voor (tour-) ski­ërs en snow­boar­ders van ver­schil­len­de niveaus, er is keu­ze uit drie dis­ci­pli­nes: Dis­tan­ce Chal­len­ge, Fun Chal­len­ge en Tour Chal­len­ge. Wil je weten hoe dat eruit ziet? Bekijk hier­on­der de after movie.

Meer infor­ma­tie en uit­leg over de ver­schil­len­de chal­len­ges vind je op deze pagina:

Klik hier voor meer informatie 

Ieder­een die wel eens op win­ter­sport gaat kent het gevoel van vrij­heid als je met je ski’s of snow­board over de pis­tes gaat, omringd door de mooi­ste berg­top­pen. En juist daar­om zet­ten win­ter­spor­ters zich met hun deel­na­me aan de 12-uurs Chal­len­ge in om ook men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging dit gevoel te laten ervaren.

Met het geld dat de deel­ne­men­de teams mid­dels crowd­fun­ding opha­len, wor­den de Men­te­li­ty Games geor­ga­ni­seerd,  een unie­ke week in de ber­gen voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. Tij­dens de Games leren de deel­ne­mers dat zij meer kun­nen, dan zij den­ken. Zij ver­leg­gen hun gren­zen, ont­wik­ke­len nieuw zelf­ver­trou­wen en gaan met een nieu­we mind­set terug naar huis. Waar zij vroe­ger dach­ten “Kan ik dit wel...?” hel­pen de erva­rin­gen tij­dens de Men­te­li­ty Games de deel­ne­mers in moge­lijk­he­den te den­ken en dur­ven zij wél din­gen, die zij eerst niet deden. Want er kan altijd meer, dan je denkt!

Wil jij je inzet­ten om de Mene­te­li­ty Games moge­lijk te maken?

Doe dan mee aan de 12-uurs challenge!

Klik hier voor meer infor­ma­tie en inschrijven