Crowdfunding2023-09-08T17:15:02+02:00

Crowdfunding

Wil jij zelf in actie komen voor gelij­ke kan­sen voor ieder­een met een licha­me­lij­ke uit­da­ging? Start dan een actie voor de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on. Orga­ni­seer een spon­sor­loop, laat je vrien­den en fami­lie done­ren ter ere van je ver­jaar­dag of steun ons met de opbrengst van de rom­mel­markt. Van groot tot klein, de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on is blij met elke steun.

Jij bent niet de eer­ste die je in wil zet­ten voor jon­ge­ren met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. Zo fiet­sten Derk, Naud en Merijn ruim 150 kilo­me­ter langs 18 golf­ba­nen om bij elke baan één hole te spe­len, sup­te Her­man en zijn team de Elf­ste­den­tocht en doen er 48 teams mee aan de Hoh­s­aas Race om geld in te zame­len voor de Men­te­li­ty Games. Bezoek onze spe­ci­a­le actie­pa­gi­na en doe inspi­ra­tie op voor jouw actie!

Klik hier voor de actie­pa­gi­na via ons crowd­fund­plat­form Ken­taa. Ken­taa is een crowd­fund­plat­form dat wij gebrui­ken. Elk team of indi­vi­du kan hier mak­ke­lijk een eigen actie­pa­gi­na aan­ma­ken deze delen met ach­ter­ban voor opha­len van donaties.

  Velden met een * zijn verplicht 

  12 hour Challenge

  Your life chan­ging expe­rien­ce that empo­wers others

  Vorige crowdfundingsacties

  Titel

  Ga naar de bovenkant