Doe mee en geef iedereen een gelijke kans!

Saas-Grund, Zwit­ser­land  |  15–16 Maart 2024

Rond de 60 teams staan om 00:00 uur ‘s nachts aan de start op de pis­tes van Saas-Grund. Zij gaan de uit­da­ging aan om in esta­fet­te 12 uur lang te ski­ën of te snow­boar­den; zij ver­leg­gen hier­mee hun eigen gren­zen en halen geld op voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. De teams van de 12-uurs Chal­len­ge kie­zen de chal­len­ge die past bij hun ambi­ties (Fun, Dis­tan­ce of Tour) en elk team dient een bedrag van mini­maal €1.500 op te halen mid­dels crowd­fun­ding. Met deze fun­ding wor­den de Men­te­li­ty Games gefi­nan­cierd: een onver­ge­te­lij­ke week in de ber­gen, waar men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging nieu­we krach­ten ontwikkelen.

Informatie voor ingeschreven teams

Ben jij al aan­ge­meld voor de 12-uurs Chal­len­ge? Dan zijn onder­staan­de links rele­vant voor jou: 

 • Lees de crowd­fun­ding tips en down­load beeld­ma­te­ri­aal voor je campagne
 • Bekijk de pre­sen­ta­tie van de infor­ma­tie­avond (van 10 januari) 
 • Bezoek de pagi­na met prak­ti­sche tips voor equip­ment en je reisvoorbereidingen

Wie geef jij een gelijke kans?

Doe mee met de 12-uurs Chal­len­ge! Ont­dek de kracht van de Men­te­li­ty Games en lees de onver­ge­te­lij­ke erva­rin­gen van voor­gaan­de deelnemers.

Lies Kroeze

“Bij mijn eer­ste afda­ling voel­de ik ein­de­lijk weer het gevoel van vrij­heid. Ik kon alleen maar jan­ken van geluk.”

Floor van den Berg

“De Men­te­li­ty Games heb­ben mijn zelf­ver­trou­wen een boost gege­ven. Ik weet nu dat ik veel meer kan dan dat ik zelf denk.”

Terry Koper

“Wat vet dat we hier met z’n allen zijn, ik heb het idee dat ik zelf ski en dat geeft mij een gevoel van vrijheid.’’ 

Daag jezelf uit!

Door je eigen gren­zen te ver­leg­gen maak je dit ook moge­lijk voor iemand die te maken heeft met een licha­me­lij­ke beper­king, of beter gezegd: een licha­me­lij­ke uit­da­ging. Met jouw crowd­fun­ding draag je er aan bij dat een deel­ne­mer van de Men­te­li­ty Games nieu­we erva­rin­gen opdoet, nieuw zelf­ver­trou­wen ont­wik­kelt, nieu­we kracht ver­za­melt voor een beter en actie­ver leven en boven­al kan genie­ten van de wintersport.

De 12-uurs Chal­len­ge gaat om mid­der­nacht van start (in de nacht van 15 op 16 maart), dus de eer­ste uren ski of snow­board je in het don­ker (op enke­le pun­ten is ver­lich­ting op de pis­te). Na enke­le uren zie je de zon opko­men tus­sen de 4.000 meter hoge berg­top­pen van Saas-Grund. Een gewel­di­ge ervaring!

Join our challenge

Stappenplan aanmelden 12-hour challenge

Deel­na­me aan de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge is moge­lijk voor (tour-) ski­ërs en snow­boar­ders van ver­schil­len­de niveaus. Met je team kies je de chal­len­ge die past bij je niveau en ambi­ties (zie hier­on­der: Alles over de 3 chal­len­ges). Gedu­ren­de de chal­len­ge is er altijd één per­soon aan het ski­ën of snow­boar­den en elk team bepaalt zijn eigen rit­me voor het wis­se­len. Een team bestaat in prin­ci­pe uit drie personen.

Sponsor de 12-uurs Challenge

Wil jij een (finan­ci­ë­le) bij­dra­ge leve­ren aan de 12-uurs Chal­len­ge en de Men­te­li­ty Games? Bekijk hier wat de moge­lijk­he­den zijn. 

Ontvang alle info

  Velden met een * zijn verplicht 

  Char­lot­te van der Veen
  Pro­ject­ma­na­ger

  Vragen over de 12-uurs Challenge?

  Wij hel­pen je graag! Stuur een email, Whats­app bericht of bel met Char­lot­te. In de berich­ten onder­aan de pagi­na vind je ook al veel informatie.

  charlotte@bibianmentelfoundation.nl
  +31 (0)6–1680 9919

  After Movie

  Bekijk hier­on­der de After Movie van de 12-uurs Chal­len­ge 2023.

  2024-02-13T13:18:25+01:00

  Titel

  Ga naar de bovenkant