‘’Veerle straalde, ze ging als een speer!”

Veer­le is via reva­li­da­tie­cen­trum De Hoogstraat bij de Men­te­li­ty Games terecht geko­men. Samen met haar ouders en zus, is ze afge­reisd naar de Zwit­ser­se ber­gen. Niet alleen voor Veer­le was dit een com­pleet nieuw avon­tuur, maar ook haar ouders had­den nog nooit geskied. Samen gin­gen ze de uit­da­ging aan! 

De eer­ste les­dag was voor ieder­een span­nend. Zo ver­tel­de Veer­le dat er zeker gezon­de zenu­wen waren, maar echt angst voelt zij niet snel. Dit was ook wel te zien aan haar pro­gres­sie tij­dens de week. In Neder­land had zij pas één keer eer­der op ski’s gestaan in Snow­World, maar als je haar zag gaan aan het ein­de van de week, zou je dit bij­na niet gelo­ven. Veer­le ging als een speer! Ze cros­te door het fun park en straal­de elke afda­ling weer een beet­je meer. “Het is zo leuk om te ski­ën!” ver­telt Veer­le, “Ik vond het ook super mooi om in de ber­gen te zijn. Ik had dat nog nooit zo in het echt gezien, maar het was net een sprook­je”. Ook Veerle’s moe­der is enthou­si­ast over de week. “Ik had nooit gedacht samen met Veer­le te kun­nen ski­ën. Wij hiel­den dit eigen­lijk niet voor moge­lijk, maar waren ver­baasd wat er alle­maal weer kon met een rela­tief mak­ke­lij­ke aan­pas­sing in Veer­le haar schoen. Zelf denk je daar niet zo over na, maar het was gewel­dig om te zien hoe­veel moge­lijk­he­den er open gingen.”

Ook ver­tel­len Veer­le en haar ouders hoe indruk­wek­kend ze de dyna­miek en sfeer tij­dens de Games von­den. “Er zijn zo veel men­sen om je heen met een licha­me­lijk uit­da­ging, maar ieder­een wordt gewel­dig gehol­pen. Het maakt niet uit was je hebt, stuk voor stuk krij­gen men­sen ver­trou­wen.” Zo heb­ben de ouders van Veer­le heel veel kip­pen­vel momen­ten gehad. De moe­der van Veer­le genoot er stie­kem nog het meest van als ze in de sleep­lift omhoog stond en alle blije gezich­ten zag van de men­sen die naar bene­den kwa­men. “Dat pure geluk dat je ziet bij de men­sen om je heen, zo bijzonder!”

Bij de vraag of Veer­le vol­gend jaar weer mee wilt naar de Games was geen enke­le twij­fel, “Ik wil er zeker weer bij zijn! Ik kan nu al niet meer wachten.”

Wil jij je inzet­ten voor een ander?
Om er voor te zor­gen dat ook vol­gend jaar weer veel men­sen zoals Veer­le kun­nen deel­ne­men aan de Men­te­li­ty Games, is er een bij­zon­der eve­ne­ment in het leven geroe­pen: de 12-uurs Chal­len­ge. Teams van 3 per­so­nen gaan de uit­da­ging aan om in esta­fet­te 12 uur lang te ski­ën of te snow­boar­den. Hier­mee halen de teams geld op mid­dels crowd­fun­ding. Van deze opbrengst wor­den de Men­te­li­ty Games gefinancierd.