Praktische info voor deelnemers

Op deze pagi­na vind je:

 • Reis­sche­ma voorbeelden
 • Acco­mo­da­ties tips
 • Mate­ri­aal benodigdheden
 • Voor­lo­pig programma
 • Rou­te & reistips

Ant­woor­den op de meest gestel­de vra­gen vind je op onze FAQ pagina.
Staat jouw vraag er niet tus­sen? Bel of mail gerust:
mail: charlotte@bibianmentelfoundation.nl
tel.: 06–1680 9919

Reisschema

Voor deel­ne­mers uit Neder­land beve­len wij onder­staand reis­sche­ma aan, zodat je uit­ge­rust aan de Chal­len­ge kan begin­nen en daar­om­heen nog tijd hebt voor wat extra afdalingen.

Kor­te variant:

Datum Plan­ning
do 14–3: reis naar Zwitserland
vr 15–3: over­dag skien of boar­den in Saas-Grund, pis­te verkennen
vr 15–3: ein­de mid­dag (ca. 17:00) riders brie­fing met belang­rij­ke info voor alle deelnemers
za 16–3: 00:00 tot 12:00 de 12-uurs chal­len­ge, aan­slui­tend lunch, apres ski en ’s avonds lek­ker slapen
zo 17–3: over­dag skien of boar­den in Saas-Fee (10 min. van­af Saas-Grund, gra­tis skibus)
zo 17–3: ein­de mid­dag ver­trek terug naar Nederland

Lan­ge­re variant:

Datum Plan­ning
wo 13–3: reis naar Zwitserland
do 14–3: skien of boar­den in Saas-Fee (10 min. van­af Saas-Grund, gra­tis skibus)
vr 15–3: over­dag skien of boar­den in Saas-Grund, pis­te verkennen
vr 15–3: ein­de mid­dag (ca. 17:00) riders brie­fing met belang­rij­ke info voor alle deelnemers
za 16–3: 00:00 tot 12:00 de 12-uurs chal­len­ge, aan­slui­tend lunch, apres ski en ’s avonds lek­ker slapen
zo 17–3: over­dag skien of boar­den in Saas-Fee (10 min. van­af Saas-Grund, gra­tis ski­bus) of in Zer­matt (45 min. met de auto)
ma 18–3: over­dag skien of boar­den in Saas-Grund, kijk mee hoe de deel­ne­mers van de Men­te­li­ty Games hun 1e dag op de pis­te beleven
di 19–3: terug­reis naar Nederland

Accommodaties

Hier­on­der een over­zicht van accom­mo­da­ties waar wij een prijs­af­spraak mee hebben.
Reser­veer recht­streeks bij de accom­mo­da­tie en ver­meld hier­bij dat je deel­ne­mer bent van de Hoh­s­aas 12-uurs Challenge.

In het dorp Saas-Grund: 

Pen­si­on Heino:
In dit gezel­li­ge ver­blijf van een Neder­lands-Zwit­sers stel heb je keu­ze uit kamers voor 1, 2, 3 of 4 per­so­nen. Van­af het pen­si­on is het 10 minu­ten lopen naar de gon­del van Saas-Grund.
Prijs: 60 CHF per per­soon per nacht incl. ont­bijt, voor CHF 20 extra zit ook het avond­eten erbij.
Bezoek web­si­te Pen­si­on Hei­no.

Mon­te­la Apart­ments:
Modern appar­te­men­ten com­plex op 5 min. lopen van de gondel.
Er zijn appar­te­men­ten voor 2, 4, 6 of 8 per­so­nen, allen met bal­kon of terras.
Prijs is afh. van het soort appar­te­ment en je ver­blijfs­duur; voor deel­ne­mers is er een aan­bie­ding (3 nach­ten voor de prijs van 2 of 5 nach­ten voor de prijs van 4). Je kan uit­gaan van rd. CHF 70 per per­soon per nacht. In het appar­te­ment heb je een eigen keu­ken waar je zelf je ont­bijt en avond­eten kan berei­den (uit eten gaan is in Zwit­ser­land wat duur­der dan in NL, door ’s avonds te koken kan je wat kos­ten te bespa­ren). Vraag direct je offer­te aan via dit for­mu­lier of stuur een e‑mail naar info@montela.ch.
Bezoek web­si­te Montela


De Mon­te­la Appartementen 

Hotel Berg­hei­mat:
Dit hotel ligt op 3 minu­ten lopen van Saas-Grund en heeft een gezel­li­ge bar en res­tau­rant waar veel deel­ne­mers (en ook de locals) naar­toe gaan.
Prijs: CHF 55 per per­soon per nacht incl. ont­bijt, CHF 72 per per­soon inclu­sief avondeten.
Bezoek web­si­te Hotel Bergheimat.

Op de berg:

Berg­hut Weis­smies­h­üt­te (LET OP: alleen voor deel­ne­mers van de Tour Challenge):
Over­nacht in de nacht van 15 op 16 maart tij­dens de chal­len­ge in de Weis­smies­h­üt­te op de berg. Dit kost CHF (Zwit­ser­se Frank) 58 tij­dens de nacht van de chal­len­ge, inclu­sief avond­eten. Het ont­bijt zit inbe­gre­pen in je start­li­cen­tie van de Tour Chal­len­ge. Lan­ger blij­ven? Dat kan! Ande­re nach­ten kost het CHF 73 per nacht inclu­sief avond­eten en ont­bijt.  Te reser­ve­ren via deze web­si­te onder ver­mel­ding van: Men­te­li­ty 12h Tour Challenge.
Bezoek web­si­te Weissmieshütte

Hoh­s­aas Hüt­te (LET OP: alleen voor deel­ne­mers van de Dis­tan­ce- en Fun Challenge):
Over­nacht in de nacht van 14 op 15 maart tij­dens de chal­len­ge in de Hoh­s­aas Hüt­te. Dit kost CHF (Zwit­ser­se Frank) 45 tij­dens de nacht van de chal­len­ge. Lan­ger blij­ven? Dat kan! De ande­re nach­ten kost dit CHF 60 inclu­sief ont­bijt of CHF 83 inclu­sief ont­bijt en avond­eten. Reser­ve­ren kan via: https://www.hohsaashuette.ch/ onder ver­mel­ding van: Men­te­li­ty 12h Challenge.
Bezoek web­si­te Hoh­s­aas Hütte

Equipment en veiligheid

Het race-regle­ment wordt omstreeks decem­ber hier gepubliceerd.
Qua uit­rus­ting dient elke deel­ne­mer aan de 12-uurs Chal­len­ge ver­plicht het vol­gen­de te dragen:

 • Helm
 • Rug­pro­tec­tor (niet ver­plicht, wel geadviseerd)
 • Lamp­je voor (wit, hoe fel­ler, hoe beter)
 • Lamp­je ach­ter (rood, fiets­lamp­je voldoet)
 • Race-BIB (hes­je, wordt uit­ge­deeld bij de briefing)
 • GPS-trac­ker (wordt uit­ge­deeld bij de briefing)

Het is moge­lijk om per team 1 of 2 sets lam­pen aan te schaf­fen en deze te delen bin­nen je team.
Hou er dan wel reke­ning mee dat het over­dra­gen van de lam­pen wel wat tijd in beslag neemt.

Voorlopig Programma

Hier­on­der vind je alvast wat belang­rij­ke programmapunten.
Omstreeks decem­ber 2023 komt hier het vol­le­di­ge pro­gram­ma van de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge te staan.

Vrij­dag 15 maart

 • 17:00 uur: ver­plich­te riders­brie­fing in Saas-Grund (dorp)
 • 22:00–22:30 uur: alle deel­ne­mers nemen de gon­del naar het skie­ge­bied Saas-Grund
 • 22:30–23:30 uur: moge­lijk­heid voor deel­ne­mers om pis­te te verkennen
 • 23:45 uur: deel­ne­mers ver­za­me­len bij de startlocatie

Zater­dag 25 maart

 • 00:00–12:00 uur: Hoh­s­aas 12-uurs Challenge
 • 12:00 ‑14:00 uur: Geza­men­lij­ke lunch bij het mid­den­sta­ti­on Kreuzboden
 • 14:00 uur: Prijs­uit­rei­king & Apres Ski bij het mid­den­sta­ti­on Kreuzboden

Route & Reistips

De Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge wordt geor­ga­ni­seerd in Saas-Grund, Zwit­ser­land. Mocht je met eigen ver­voer komen advi­se­ren wij je om met de auto­trein Löt­sch­berg­bahn de ber­gen te door­krui­zen tus­sen Kan­der­steg en Goppenstein.

Je kan er ook voor kie­zen om met de trein naar Saas-Grund te rei­zen. Er is een goe­de (recht­streek­se) trein­ver­bin­ding van Utrecht naar Basel; van­af Basel neem je de trein via Bern naar Visp. Van­af Visp rijdt de Post­bus in 42 minu­ten naar Saas-Grund. Met deze trein­ver­bin­ding komt je op een tota­le reis­tijd van ca. 9:30 uur.

Car-pool
Heb je nog een plek vrij in je auto of zoek je een plek om mee te rijden?
Van­af janu­a­ri 2024 is er een whats app groep voor deel­ne­mers en vrij­wil­li­gers van de 12-uurs Chal­len­ge. Via deze groep kan je zelf op zoek gaan naar car­pool mogelijkheden.