Tickets Mentelity Games 2025

Eind  juni zal deze pagi­na met de tic­ket­shop actief zijn. 

Lees hier­on­der de uit­leg over de ver­schil­len­de tic­kets en opties en stel daar­na  jouw eigen pak­ket samen in de tic­ket­shop onder­aan de pagina.

LET OP: Voor zit­ski­ërs heb­ben wij een beperkt aan­tal plek­ken, vol = vol. 

Pre­mi­um Deal of Standard Deal
Accom­mo­da­tie: alle tic­kets voor de Men­te­li­ty Games zijn inclu­sief accom­mo­da­tie, hier­bij heb je de keu­ze uit hotel/pension met ont­bijt (half­pen­si­on tegen meer­prijs) of een appar­te­ment zon­der ont­bijt. Hier vind je meer infor­ma­tie over de ver­blij­ven.

Les­pak­ket: er is keu­ze uit een tic­ket met les (Pre­mi­um Deal) of zon­der les (Standard Deal). Wij gaan ervan uit dat ieder­een met een licha­me­lij­ke uit­da­ging van het les­pak­ket (Pre­mi­um Deal) gebruik maakt. De Standard Deal (zon­der les­pak­ket) is bedoeld voor reis­ge­no­ten, zoals vrien­den of fami­lie­le­den van een deel­ne­mer met licha­me­lij­ke uit­da­ging. Als reis­ge­no­ten kie­zen voor de Pre­mi­um Deal, krij­gen zij dage­lijks twee uur les van de loka­le skischool.

Toe­lich­ting Extra’s

  • Zit­ski: voor €150 kan je een zit­ski huren, deze kom je voor ver­trek pas­sen. Heb je een eigen zit­ski, dan kan je deze mee­ne­men. Zo niet, moet je bij de extra’s in de tic­ket­shop de huur van de zit­ski toevoegen.
  • Let op! Wil je je eigen zit­ski mee­ne­men in de bus? Neem van te voren con­tact op met Juul .
  • Snow­board: voor €100 huur je een board van de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on, dit is voor­de­li­ger dan huren in Zwit­ser­land. Er is een optie om de snow­board na de Men­te­li­ty Games te kopen, de huur­prijs wordt dan verrekend.
  • Bus­reis: voor €160 schaf je een tic­ket aan om met de bus mee te gaan naar Zwit­ser­land. De bus ver­trekt zater­dag­avond 22 maart in het mid­den van het land (aan­komst in Zwit­ser­land op zon­dag 23 maart) en rijdt zater­dag 29 maart terug naar Neder­land (aan­komst op dezelf­de dag). Let op! Ga je als rol­stoel gebrui­ker met de bus mee en kan je (ook met hulp) geen trans­fer maken naar een stoel in de bus? Neem dan van te voren con­tact op met Juul. De bus heeft enke­le rol­stoel­plaat­sen zodat je geen trans­fer hoeft te maken.
  • Kor­ting voor niet-ski­ërs: voor reis­ge­no­ten die op het mid­den­sta­ti­on (Kreuz­bo­den) wil­len kij­ken, maar niet gaan ski­ën of snow­boar­den, wordt er een kor­ting ver­re­kend. Je krijgt dan een wan­del­pas waar­mee je 5 x heen en weer kan naar Kreuz­bo­den (i.p.v. een ski­pas voor het hele gebied). Ben je reis­ge­noot en wil je hier gebruik van maken, kies dan de tic­ket ‘WANDEL stan­daard deal’.