Accommodaties

Tij­dens de Men­te­li­ty Games zijn er een aan­tal opties waar je kan ver­blij­ven. Hier­on­der leg­gen wij jou uit wat voor accom­mo­da­tie-types er zijn. Nadat je een tic­ket hebt gekocht, neemt de orga­ni­sa­tie con­tact met jou op om jouw wen­sen te bespreken. 

Hotel/pension
Als jij kiest voor hotel/pension, ver­blijf je in een twee­per­soons­ka­mer of een fami­lie­ka­mer. Elke kamer heeft een eigen bad­ka­mer met dou­che en toi­let. Bij dit ver­blijf­s­ty­pe is het ont­bijt inbe­gre­pen en kan je tegen meer­prijs half­pen­si­on (ont­bijt & avond­eten) boe­ken. De hotels/pensions zijn op loop-/rol­af­stand van de skilift.

Appar­te­men­ten
Ver­blijf je lie­ver in een appar­te­ment tij­dens de Men­te­li­ty Games? Dat kan. Er zijn ver­schil­len­de appar­te­men­ten beschik­baar voor twee tot en met acht per­so­nen. De appar­te­men­ten zijn op loop-/rol­af­stand van de ski­lift en beschik­ken over een eigen keu­ken, bad­ka­mer en toi­let (de gro­te­re appar­te­men­ten heb­ben 2 bad­ka­mers). Bij dit ver­blijf zorg je voor je eigen ont­bijt en avond­eten. Bij ver­trek dien je het appar­te­ment bezem­schoon ach­ter te laten; dit houdt ook zaken in zoals het bed­den­goed eraf halen, de vuil­nis­bak legen etc.

Alleen rei­zen & spe­ci­a­le voorzieningen
Kom jij alleen naar de Men­te­li­ty Games? Dan kan het zijn dat je samen met iemand anders in een kamer of appar­te­ment wordt inge­deeld. Uiter­aard gaat dit in goed over­leg. Moch­ten er rede­nen zijn waar­om je lie­ver alleen op een kamer of in een appar­te­ment ver­blijft, stuur dan een mail naar juul@bibianmentelfoundation.nl voor de moge­lijk­he­den en extra kosten.

Het kan zijn dat we door jouw licha­me­lij­ke uit­da­ging en nodi­ge voor­zie­nin­gen een keu­ze moe­ten maken voor de plek waar jij ver­blijft tij­dens de Men­te­li­ty Games. Nadat je jouw tic­ket hebt aan­ge­schaft, gaan we zo snel moge­lijk met jou in gesprek om te kij­ken wat het bes­te bij jouw wen­sen en behoef­ten past.