droom van bibian mentel

Help mee om de droom van Bibian Mentel uit te laten komen

Op 29 maart 2021 over­leed Bibi­an Men­tel, de foun­der van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. De komen­de twee weken den­ken we daar­om extra aan de mooie her­in­ne­rin­gen die we met haar heb­ben en zet­ten we de droom van Bibi­an cen­traal: gelij­ke kan­sen voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. Help jij mee om Bibi­an haar droom uit te laten komen? 

Ieder­een heeft het recht op gelij­ke kan­sen om de bes­te ver­sie van zich­zelf te wor­den. Dat was Bibi­an Men­tel haar droom. Nu is het onze mis­sie om Bibians droom uit te laten komen. Dat doen wij door men­sen te inspi­re­ren en moti­ve­ren om in bewe­ging te komen.

De komen­de twee weken delen we op onze soci­a­le kana­len ver­ha­len van men­sen die we al heb­ben mogen hel­pen, mooie her­in­ne­rin­gen die we heb­ben met Bibi­an, optre­dens van ons jaar­lijk­se Men­te­li­ty Gala en lan­ce­ren wij een bij­zon­der en nieuw pro­ject, waar we in de komen­de twee weken meer over mogen vertellen.

SMS DROOM NAAR 4004 

Jij kan ons hel­pen om de droom van Bibi­an te ver­we­zen­lij­ken. Van­af van­daag, 14 maart, star­ten we een nieu­we cam­pag­ne. Sms ‘DROOM’ naar 4004 en jij krijgt een een­ma­li­ge dona­tie­link toe­ge­stuurd, waar­mee je ons een­vou­dig kan steu­nen. Met de dona­ties moti­ve­ren wij kin­de­ren en jong­vol­was­se­nen om in bewe­ging te komen, inspi­re­ren wij hen met de levens­les­sen van Bibi­an en ver­an­de­ren wij levens met de impact die we maken.

Bedankt dat Bibi­an haar droom ook jouw droom is gewor­den. Samen laten we haar droom uitkomen!