Mentelity Wakeboardclinics

Over het water knal­len op een wake­board? Kom dan naar een van de Men­te­li­ty Wake­boar­cli­nics. Tij­dens de cli­nics laten wij zien hoe je met een licha­me­lij­ke uit­da­ging toch kunt wake­boar­den en geven wij tips en tricks die pas­sen bij jouw spe­ci­fie­ke situ­a­tie. Met onze bege­lei­ding en exper­ti­se kun­nen we vrij­wel ieder­een laten wake­boar­den of waterskiën!

Wake­boar­den met een licha­me­lij­ke uitdaging
Bege­lei­ders van de Wake­board­ba­nen en de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on bege­lei­den jou op deze dag zo goed moge­lijk en geven tips en tricks. Wake­boar­den is een sport die veel kracht kost, maar voor­al door­zet­tings­ver­mo­gen. Samen kij­ken we naar de moge­lijk­he­den om ieder­een te laten wake­boar­den. Wist jij dat je bij­voor­beeld ook zit­tend kunt wake­boar­den? De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on beschikt over het mate­ri­aal die dat moge­lijk maakt.

Toe­gan­ke­lijk voor iedereen 
De Men­te­li­ty Wake­board­cli­nic is een ide­aal dag­je uit voor gezin­nen en vrien­den­groe­pen. Op de dag zelf zor­gen wij voor het geschik­te mate­ri­aal voor ieder­een, wel of geen licha­me­lij­ke uit­da­ging. Samen zor­gen wij ervoor dat ieder­een in bewe­ging komt tij­dens de Wakeboardclinic.

Vol­gen­de Wake­board Clinics 
De eerst­vol­gen­de Wake­board Cli­nic staat gepland op 14 mei en 6 juni bij Cable­park VIEW in Alme­re. Alle infor­ma­tie over dat event vind je op deze pagi­na.

Vra­gen over de Men­te­li­ty Wake­board­cli­nics? Neem dan con­tact met ons op!