Mentelity SUP Event

Ben jij klaar voor een spor­tie­ve dag op het water? Kom dan naar een van onze Men­te­li­ty Sup Events en glijd met ons over het water van de Loos­d­recht­se Plas­sen. Ieder jaar orga­ni­seert de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on een of meer­de­re Sup Events waar­bij bewe­gen en ple­zier cen­traal staan. Ver­leg je gren­zen op het water en sluit de dag af met een gezel­li­ge barbecue!

Wat is Suppen?
SUP staat voor ‘Stand Up Paddling‘ en is een van de snelst groei­en­de water­spor­ten in Neder­land. Bewa­pend met een Sup-board en een ped­del gaan deel­ne­mers van het Men­te­li­ty Sup Event het water in om staand, op de knie­ën of zit­ten op het board door het water te ped­de­len. Ga jij mee met de toer­tocht of ga je vrij het water op? Het is alle­maal moge­lijk tij­dens het Sup Event!

Toe­gan­ke­lijk voor iedereen
De Men­te­li­ty Sup Events is een ide­aal dag­je uit voor gezin­nen en vrien­den­groe­pen. Op de dag zelf zor­gen wij voor het geschik­te mate­ri­aal voor ieder­een, wel of geen licha­me­lij­ke uit­da­ging. Ga jij alleen op een Sup-board het water op of gaan jul­lie als groep op het XXL-board om elkaar te onder­steu­nen tij­dens de tocht? Samen zor­gen wij ervoor dat ieder­een in bewe­ging komt tij­dens het Sup Event. Ga je als bege­lei­ding mee of wil je lie­ver alleen genie­ten van de zon, de muziek en de bar­be­cue? Ook dan ben jij van har­te welkom!

Komen­de edi­tie en Tickets 
De eerst­vol­gen­de edi­tie van het SUP Event is op 8 sep­tem­ber 2024. De dag start om 14:00 uur en de bar­be­cue is rond 20:00 uur afge­lo­pen. De ver­de­re plan­ning volgt snel!