Mentelity Stranddag

Lek­ker bewe­gen en uit­waai­en op het strand? Tij­dens de strand­da­gen van de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on laten wij jou zien wel­ke spor­ten er alle­maal moge­lijk zijn op en rond­om het strand. Na een dag vol bewe­ging en ple­zier wordt het event afge­slo­ten met een geza­men­lij­ke bar­be­cue en een onder­gaan­de zon. Let’s go to the beach!

Ver­schil­len­de spor­ten op het strand
Bege­lei­ders van de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on, UP Adap­ti­ve en Jump­team Sche­ve­nin­gen geven gedu­ren­de de dag twee work­shops om te leren sur­fen en skate/longboarden

Toe­gan­ke­lijk voor iedereen*
De Men­te­li­ty Strand­dag is een ide­aal dag­je uit voor gezin­nen en vrien­den­groe­pen. Op de dag zelf zor­gen wij voor het geschik­te mate­ri­aal voor ieder­een, wel of geen licha­me­lij­ke uit­da­ging. Samen zor­gen wij ervoor dat ieder­een in bewe­ging komt tij­dens de Strand­dag. Ga je als bege­lei­ding mee of wil je lie­ver alleen genie­ten van de zon, de muziek en de bar­be­cue? Ook dan ben jij van har­te welkom!

Vol­gen­de edi­tie: zater­dag 29 juni 2024
De eerst­vol­gen­de edi­tie van de Men­te­li­ty Strand­dag is op zater­dag 29 juni bij JUMP Team Sche­ve­nin­gen. Op die dag wor­den er onder meer cli­nics in het sur­fen en long­boar­den gegeven.

Als vrij­wil­li­ger helpen?
Wil je graag als vrij­wil­li­ger hel­pen op de strand­dag, dat kan! Je helpt in het water bij de sur­fles en ska­te­boar­den als bege­lei­der. Erva­ring met (zee)watersport is een must. Neem con­tact op met merijn@bibianmentelfoundation.nl 

Pro­gram­ma voor zater­dag 29 juni:

12:30  Ont­vangst deelnemers
13:00: Omkleden/aanwezig bij Jump­team Sche­ve­nin­gen, Strand­weg 3 (rechts van Hartbeach).
14:00: Start surfles
15:30 Ein­de surfles
15:30–16:00 Omkle­den en even pau­ze met een snack en drankje
16:15: Start long­board les op de boulevard
17:15/17:30 Start barbecue

Vra­gen over de Men­te­li­ty Strand­dag? Neem dan con­tact op!
Wil je alleen mee­doen met de acti­vi­tei­ten en niet de bar­be­cue, dat kan! Mail naar merijn@bibianmentelfoundation.nl

*Het is van belang dat deel­ne­mers kun­nen zwemmen/zich drij­ven­de kun­nen hou­den in open water.