Paklijst voor de Mentelity Games: dit neem je mee!

De Men­te­li­ty Games staan voor de deur en dus is het tijd om je tas in te pak­ken. Hier­on­der vind je een lijst met spul­len die je zeker mee moet nemen of waar je reke­ning mee moet hou­den. Mocht je nog vra­gen heb­ben of twij­fel je ergens over: neem dan con­tact met ons op! 

Pak­lijst:

 • Eigen ski, snow­board of zit­ski als je deze mee wil nemen (inclu­sief bin­din­gen en schoenen)
 • Ski­broek en skijas
 • Meer­de­re paren skisokken
 • Thermokleding/onderkleding om laag­je te cre­ë­ren tegen de kou
 • War­me truien
 • Helm (die is ver­plicht. Mocht je er zelf een heb­ben graag mee­ne­men, anders kan je er een huren)
 • Ski­bril
 • Hand­schoe­nen en muts
 • Goe­de schoe­nen voor in de sneeuw
 • Vrije­tijds­kle­ding
 • Onder­goed en sokken
 • Zon­ne­bril
 • Hand­doek (alleen bij ver­blijf in Moon­light, inde­ling volgt later), toi­let­spul­len, medi­cij­nen, zon­ne­brand­crè­me, lippenbalsem)
 • Inter­na­ti­o­na­le stek­ker (ande­re aan­slui­tin­gen in Zwitserland)
 • Paspoort/identiteitsbewijs
 • Reis­ver­ze­ke­ring: Onge­luk­ken zit­ten in een klein hoek­je. Hoe­wel we er van­uit gaan dat er niks gebeurd op de pis­tes, is het wel belang­rijk om goed voor­be­reid op pad te gaan. Check dus voor ver­trek of je een reis­ver­ze­ke­ring hebt met win­ter­sport­dek­king. Dit kan ver­ve­len­de situ­a­ties voorkomen!

Gro­te objec­ten mee
Kom jij met de bus en moe­ten er een aan­tal gro­te objec­ten (eigen dou­che­kruk, extra rol­stoel, etc.) mee, neem dan con­tact met ons op. Dan kun­nen wij samen met de bus­maat­schap­pij afstem­men hoe we dat het mak­ke­lijkst kun­nen mee­ne­men. Twij­fel voor­al niet om con­tact op te nemen als je iets wil mee­ne­men (juul@bibianmentelfoundation.nl)

Mocht je ver­der niet veel spul­len mee wil­len nemen, pro­beer dan één gro­te reis­tas + hand­ba­ga­ge mee te nemen. Op die manier kun­nen wij weer extra spul­len mee­ne­men voor men­sen die dat nodig hebben!