Laat Bibi­an Men­tel jou inspireren 

Bibi­an Men­tel heeft in haar leven dui­zen­den men­sen weten te raken met haar posi­ti­vi­teit, door­zet­tings­ver­mo­gen, lief­de en vro­lijk­heid. Hier­on­der vind je een klei­ne selec­tie uit inter­views, docu­men­tai­res, ver­ha­len en video’s om jezelf te laten inspi­re­ren door Bibian. 

Laat­ste inter­view bij Hum­ber­to Tan
Bibi­an kreeg begin maart 2021 te horen dat art­sen niks meer voor haar kon­den doen toen er uit­zaai­in­gen waren gevon­den in haar her­se­nen. Later die week ver­scheen ze via een video­ver­bin­ding de talk­show van Hum­ber­to Tan, waar haar man en direc­teur van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on Edwin Spee aan tafel zat. Het gesprek was indruk­wek­kend en Bibi­an ver­tel­de uit­ge­breid over wat haar nog geluk­kig maak­te en waar ze van genoot nu het ein­de van haar leven in zicht was. Neder­land was geraakt na het gesprek en Bibi­an werd over­spoeld met lief­de­vol­le berichten. 

Het Boek LEEF
In het boek LEEF lees je hoe Bibi­an na elk slecht­nieuws­ge­sprek snel de knop omzet­te, haar twee­de Para­lym­pi­sche Spe­len een groot suc­ces wer­den en hoe ze er heel bewust voor koos om te leven. Want leven deed ze. Met hart en ziel. Elke dag opnieuw. 

Docu­men­tai­re ‘Bibi­an Men­tel, durf te dromen’ 
De NOS volg­de Bibi­an Men­tel uit­ge­breid van­af het jaar 2014 en leg­de zo de hoge pie­ken en die­pe dalen vast van haar leven. Van de gou­den medail­les tij­dens de Para­lym­pi­sche Spe­len van 2018 tot de behan­de­lin­gen in het zie­ken­huis. In de week voor haar over­lij­den had docu­men­tai­re­ma­ker Edwin Peek nog een diep­gaand inter­view met Bibi­an en spra­ken zij uit­ge­breid over haar leven. 

Docu­men­tai­re ‘LEEF’
Docu­men­tai­re­ma­ker Jes­se Bleek­e­mo­len volg­de voor Vide­o­land Bibi­an Men­tel en maak­te een indrin­gend por­tret. De situ­a­tie lijkt uit­zicht­loos als ze in een rol­stoel beland door een medi­sche fout en de kan­ker maar blijft terug­ke­ren in haar lichaam, maar Bibi­an en haar gezin wei­ge­ren die rot­ziek­te alles te laten bepalen. 

Ode aan Bibian
Na het over­lij­den van Bibi­an Men­tel op 29 maart 2021 maak­te schrij­ver Frank Heij­nen in opdracht van TeamNL een prach­ti­ge ode aan een van Neder­lands sport­hel­den allertijden.