Mentelity Sup Event op 23 augustus bij Ottenhome

Ook dit jaar orga­ni­seert de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on weer het Men­te­li­ty Sup Event. Op zon­dag 23 augus­tus wor­den de boards het water in gela­ten bij Otten­ho­me in Kor­ten­hoef om te Sup­pen op de Loos­d­recht­se Plas­sen. We slui­ten de dag af met een heer­lij­ke bar­be­cue. Kom jij ook?

SUP staat voor ‘Stand Up Paddling‘. Bewa­pend met een surf­board en een ped­del gaan deel­ne­mers van het Men­te­li­ty SUP Event het water in om staand, op de knie­ën of zit­tend op de plank door het water te ped­de­len. Tij­dens de dagen is het moge­lijk om een toer­tocht te maken en lek­ker vrij te sup­pen op de Loos­d­recht­se Plas­sen. Onze SUP Events zijn toe­gan­ke­lijk voor ieder­een, wel of geen licha­me­lij­ke uit­da­ging. Neem dus voor­al je vrien­den en fami­lie mee zodat jul­lie samen kun­nen genie­ten van een mooie dag.

Pro­gram­ma zon­dag 23 augustus:
12:30 uur: Aan­komst bij Ottenhome
13:30 uur: Start SUP-tour (Ron­de van 2/2,5 uur)
16:00 uur: Vrij Sup­pen, zwem­men of genie­ten van de zon op het terras
18:00 uur: Start BBQ

Tic­kets
Er zijn ver­schil­len­de soor­ten tic­kets te koop voor het Men­te­li­ty Sup Event. Kin­de­ren tot en met 12 jaar beta­len €15 euro om de hele dag te sup­pen en lek­ker te eten tij­dens de bar­be­cue. Per­so­nen boven de 12 jaar beta­len €35 euro voor dit tic­ket. Wil jij nou alleen komen bar­be­cue­ën? Geen pro­bleem. Voor €25 kan je aanschuiven.

Omdat we dit jaar reke­ning moe­ten hou­den met de coro­na-maat­re­ge­len, is het niet moge­lijk om zomaar even langs te komen op de dag zelf. Wil jij bij het event zijn, maar niet sup­pen of bar­be­cue­ën? Koop dan een bezoe­kers­pas. Op die manier weten wij hoe­veel men­sen er aan­we­zig zul­len zijn op zon­dag 23 augustus.

Upda­te:
Het Sup Event van 23 augus­tus is uit­ver­kocht. Graag ver­wel­ko­men wij ieder­een bij het vol­gen­de Sup event van de Men­te­li­ty Foundation.