Ben jij klaar om jouw voet­bal­skills te ver­be­te­ren? Kom dan naar de voet­bal­cli­nic die de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on orga­ni­seert tij­dens de Moti­va­ti­on to Move-week. Op woens­dag­mid­dag ben je wel­kom bij het Bibi­an Men­tel Cruyff Court op het ter­rein van De Hoogstraat. Er wordt een pan­na/­street­foot­ball-cli­nic geor­ga­ni­seerd die start om 15:30 uur!

Tij­dens de cli­nic leer je om jouw skills te ver­be­te­ren, die je later weer kan gebrui­ken tij­dens een wed­strijd. Nadat we flink heb­ben getraind, slui­ten we de cli­nic af met een par­tij­tje waar­bij het voor­al draait om goed samen­spel, spor­ti­vi­teit en je nieuw geleer­de skills in de prak­tijk brengen.

De voet­bal­cli­nic is gra­tis en toe­gan­ke­lijk voor ieder­een. Neem dus voor­al jouw team­ge­noot­je, broer­tje of zus­je of sport­maatje mee. Samen maken we er een spor­tie­ve mid­dag van op het bij­zon­de­re Cruyff Court. Geef je hier­on­der snel op voor een van de clinics!

Loca­tie
Bibi­an Men­tel Cruyff Court
Rem­brandt­ka­de 10, 3583 TM Utrecht

Tic­kets