Suppen in Amsterdam en Utrecht

Zin om Amster­dam of Utrecht eens van een ande­re kant te bekij­ken? Doe dan mee met de Men­te­li­ty SUP-tocht door het cen­trum van deze ste­den op vrij­dag 10 juni. Op een plank op het water zie je de stad van een heel ande­re kant en werk je ook nog eens aan je con­di­tie. Reser­veer snel jouw plank! 

Tij­dens de Moti­va­ton to Move-week bren­gen we men­sen in bewe­ging. Tij­dens de SUP-tocht door Amster­dam en Utrecht heb­ben we plek voor mini­maal tien deel­ne­mers die onder lei­ding van een instruc­teur een rond­je gaan sup­pen . Heb jij al vaker op een SUP-board gestaan? Neem dan voor­al iemand mee die een intro­duc­tie kan gebrui­ken. Samen in bewe­ging komen is name­lijk leu­ker dan alleen!

De toch­ten star­ten op een ver­schil­len­de tij­den. Hier­on­der vind je per loca­tie de exac­te start­tijd en opstap­plaats. Veel ple­zier op het water!

Utrecht
Ver­trek- en eind­punt: De Hoogstraat, Rem­brandt­ka­de 10, 3583 TM Utrecht
Aan­we­zig: 13:00 uur.
Duur tocht: +/- 1,5 uur

Amster­dam
Ver­trek- en eind­punt: SUPSUP Club Amster­dam, Dijks­gracht 4, 1019 BS Amsterdam
Aan­we­zig: 16:00 uur
Duur tocht: +/- 1,5 uur

Tic­kets