Ben jij klaar voor een spor­tie­ve mid­dag vol uit­da­gen­de spor­ten? In samen­wer­king met Nike orga­ni­seert de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on een sport­mid­dag op de Nike Cam­pus in Hil­ver­sum. Op don­der­dag 9 juni ben je van har­te wel­kom om te komen spor­ten bij het hoofd­kwar­tier van Nike Euro­pa in Hilversum!

Tij­dens deze tof­fe mid­dag van 15:00 – 19; 00 uur gaan we bas­ket­bal­len, crossfit­ten, ten­nis­sen en ska­te­boar­den. Iede­re 45 minu­ten wis­sel jij met je groep­je door om zo alle spor­ten uit te pro­be­ren. Moch­ten we er ach­ter komen dat een sport niet goed past bij je licha­me­lij­ke uit­da­ging, kun­nen we altijd nog iets wis­se­len in het programma.

Het ter­rein van de Nike Cam­pus is rol­stoel­toe­gan­ke­lijk en ieder­een kan gra­tis mee­doen aan de acti­vi­tei­ten. Neem dus voor­al je vriend(in), broer­tje of zus­je of je sport­maatje mee. Samen maken we er een spor­tie­ve dag van op een bij­zon­de­re locatie!

Loca­tie
Nike Cam­pus Hilversum
Colos­se­um 1, 1213 NL Hilversum

Tic­kets