Lek­ker bewe­gen en uit­waai­en op het strand? Kom dan naar de strand­dag op zater­dag 11 juni in Sche­ve­nin­gen. Samen met UP Adap­ti­ve Sports en Jump­team Sche­ve­nin­geng laten wij jou op deze dag zien wel­ke spor­ten er alle­maal moge­lijk zijn op en rond­om het strand. Na een dag vol bewe­ging en ple­zier wordt het event afge­slo­ten met een geza­men­lij­ke bar­be­cue en een onder­gaan­de zon. Let’s go to the beach!

Ver­schil­len­de spor­ten op het strand
Bege­lei­ders van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on, UP Adap­ti­ve Sports en  Jump­team Sche­ve­nin­gen geven gedu­ren­de de dag ver­schil­len­de work­shops om te kij­ken wel­ke sport het bes­te bij jou past en wat je leuk vindt om te doen. Tij­dens de Strand­dag in de Moti­va­ti­on to Move-week gaan we golf­sur­fen en long­boar­den. Zijn er nou geen gol­ven? Geen pro­bleem! Dan gaan we sup­pen in de zee!

Toe­gan­ke­lijk voor iedereen
De Men­te­li­ty Strand­dag is een ide­aal dag­je uit voor gezin­nen en vrien­den­groe­pen. Op de dag zelf zor­gen wij voor het geschik­te mate­ri­aal voor ieder­een, wel of geen licha­me­lij­ke uit­da­ging. Samen zor­gen wij ervoor dat ieder­een in bewe­ging komt tij­dens de Strand­dag. Ga je als bege­lei­ding mee of wil je lie­ver alleen genie­ten van de zon, de muziek en de bar­be­cue? Ook dan ben jij van har­te welkom!

Adres
Strand­weg 3, 2586 JK Den Haag

Tic­kets & Tijden
Deel­na­me aan dit eve­ne­ment is gra­tis. Na afloop van de acti­vi­tei­ten orga­ni­se­ren we ook een BBQ. Tic­kets voor de BBQ kos­ten €15 en zijn te reser­ve­ren in de ticketshop.

13:30: Ver­za­me­len
14:00: Start sur­fles (afhan­ke­lijk van het weer)
15:30: Ein­de surfles
16:00: Start long­boar­den
17:00: Ein­de acti­vi­teit en start barbecue