Mentelity Snowboard Fundag

Ken­nis maken met het snow­boar­den? Kom dan naar een van Men­te­li­ty Snow­board Fun­da­gen en maak jouw eer­ste meters in de sneeuw. Door de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on opge­lei­de lera­ren laten jou tij­dens de cli­nic van twee uur zien dat snow­boar­den met een licha­me­lij­ke uit­da­ging moge­lijk is. Klaar voor jouw eer­ste stap­pen in de wereld van de wintersport?

Toe­gan­ke­lijk voor iedereen
Tij­dens de Men­te­li­ty Snow­board Fun­dag word jij als deel­ne­mer per­soon­lijk bege­leid en krijg jij tips en tricks hoe jij het bes­te kunt snow­boar­den in jouw spe­ci­fie­ke situ­a­tie. Of je nou een pro­the­se hebt of ver­min­der­de spier­kracht in je benen; tij­dens de cli­nic van twee uur kij­ken de Men­te­li­ty-lera­ren naar de moge­lijk­he­den om jou zo goed moge­lijk de berg af te helpen.

Tij­dens de Snow­board Fun­dag zijn ook broers, zus­sen, vrien­den en fami­lie­le­den van de deel­ne­mers meer dan wel­kom, omdat wij het belang­rijk vin­den dat ieder­een samen in bewe­ging moet kun­nen blij­ven. Samen maken wij er een mooie dag van!

Snow­board Fun­dag en Ruch­pen (18 sep­tem­ber) en Ter­neu­zen (9 oktober)
De eerst­vol­gen­de edi­ties van de Snow­board Fun­da­gen wor­den gehou­den bij Snow­World Ruch­pen (18 sep­tem­ber) en Ter­neu­zen (9 okto­ber). Deel­na­me aan deze dagen is gra­tis en de inschrij­ving is nu geo­pend. Meer infor­ma­tie vind je op deze spe­ci­a­le pagi­na. Tot dan!

Onze part­ners