Ski-snowboardclinic Mentelity Games

Op zon­dag 28 janu­a­ri orga­ni­se­ren wij de Ski & snow­board­cli­nic in Snow­World Zoe­ter­meer. Deze cli­nic is bedoeld voor moge­lij­ke deel­ne­mers van de Men­te­li­ty Games, die wil­len ont­dek­ken of ze er klaar voor zijn deze uit­da­ging aan te gaan.

De cli­nic is geschikt voor alle niveaus, van begin­ner tot gevor­der­de. Samen met onze bege­lei­ders laten we de begin­ners de eer­ste sneeuw meters erva­ren, geven we de gevor­der­de tips in het car­ven en ver­de­re tech­nie­ken en alles wat daar­tus­sen zit.

Pro­gram­ma:
Ont­vangst: 09:00–09:30
Omkle­den: 09:30–10:00
Cli­nic: 10:00–12:00
Afslui­ting: 12:30–13:00

Datum: Zon­dag 28 Januari
Loca­tie: Snow­World Zoe­ter­meer, Buy­ten­park­laan 30, 2717 AX
Kos­ten: €20,-
Hier­voor krijg je 2 uur toe­gang tot de baan, bege­lei­ding, snow­board of ski’s & schoenen.
.

Char­lot­te van der Veen
Pro­ject­ma­na­ger

Vragen over de 12-uurs Challenge?

Wij hel­pen je graag! Stuur een email, Whats­app bericht of bel met Charlotte.
In de berich­ten onder­aan de pagi­na vind je ook al veel informatie.

charlotte@bibianmentelfoundation.nl
+31 (0)6–1680 9919