Yule (14) dolblij met Indo Board-les: ‘Ik word lekker geprikkeld’

Yule is nor­maal op zon­dag­och­tend te vin­den op de pis­tes van Snow­World, maar volgt nu onli­ne de balan­ce board-les­sen van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. “Ik vond het echt heel leuk dat ik werd ver­rast met het board. Door de les­sen word ik lek­ker geprikkeld!” 

De 14-jari­ge Yule vindt de situ­a­tie rond­om het coro­na­vi­rus las­tig. “Het moei­lijk­ste vind ik om mij­zelf in te hou­den in deze tijd. Het liefst wil ik over het hek van de voet­bal­club klim­men en met al mijn vrien­den voet­bal­len, maar dat gaat even niet.” Hij is dan ook erg blij dat de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on op zon­dag­och­tend les­sen met het Indo Board aan­biedt. “Dan heb ik iets om naar uit te kij­ken elke week!”

Yule in actie op het Indo Board in de tuin.

Yule heeft een been­leng­te ver­schil en kan de lin­ker­kant van zijn lichaam min­der goed aan­stu­ren. “Dat komt omdat ik een her­sen­bloe­ding heb gehad toen ik 1 jaar was”, ver­telt hij. “Door de oefe­nin­gen met het board kan ik aan mijn balans wer­ken. Aan het begin was het wel las­tig, maar nu heb ik een soort rit­me gevon­den en gaat het al een stuk beter.”

Iede­re dag staat hij wel een kwar­tier­tje op het board en op zon­dag doet hij mee met de onli­ne groeps­les. “Leuk om ieder­een ook weer te zien op die manier.” Naast dat Yule het balan­ce board gebruikt om beter te wor­den met snow­boar­den, heeft hij ook een ander doel voor ogen. “Deze zomer wil ik graag leren sur­fen. Deze les­sen zijn een goe­de training!”