Vierde Bibian Mentel Snowboardschool geopend bij SnowWorld Rucphen

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on heeft op 18 sep­tem­ber en 10 okto­ber de vier­de én vijf­de loca­tie van de Bibi­an Men­tel Snow­board­school geo­pend bij Snow­World in Ruc­phen en Ter­neu­zen. Tij­dens de spe­ci­a­le cli­nics die werd geor­ga­ni­seerd ter ere van de ope­ning maak­ten ruim 60 kin­de­ren ken­nis met snowboarden. 

De Bibi­an Men­tel Snow­board­school biedt na de ope­ning in Ruc­phen en Ter­neu­zen nu les­sen aan op vijf loca­ties in Neder­land. Ook in Amster­dam, Zoe­ter­meer en Land­graaf kun­nen men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging snow­board­les­sen vol­gen bij de Men­te­li­ty Foundation.

Gren­zen verleggen
“Het waren twee een schit­te­ren­de dagen”, ver­telt Merijn Koek, Snow­board­le­raar van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. “Ieder­een had er ont­zet­tend veel zin in en heeft flin­ke stap­pen gemaakt tij­dens de cli­nic. Het is altijd mooi om te zien dat deel­ne­mers hun gren­zen ver­leg­gen tij­dens onze activiteiten.”

De Men­te­li­ty Snow­board­school wordt gesteund door de Johan Cruyff Foun­dai­on en IT4Kids. “Bei­de orga­ni­sa­ties maken het moge­lijk om weke­lijks snow­board­les­sen door heel het land aan te bie­den. Dat wij dank­zij hun hulp deze kin­de­ren in bewe­ging mogen bren­gen geeft ons zoveel vol­doe­ning”, aldus Merijn. “Wij zijn blij dat de Johan Cruyff Foun­da­ti­on en IT4Kids ons hel­pen om de droom van Bibi­an Men­tel uit te laten komen.”

Snow­board­les­sen
Wil jij bij één van de loca­ties snow­board­les­sen vol­gen of heb je vra­gen over de Bibi­an Men­tel Snow­board­school? Neem dan con­tact op met Merijn Koek (merijn@mentelity.org) van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on en wie weet sta jij bin­nen­kort wel boven­aan de pis­te bij Snow­World. Tot dan!