Surfen en longboarden tijdens de Mentelity Stranddag op 4 september

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on orga­ni­seert 4 sep­tem­ber samen met JUMP-team Sche­ve­nin­gen de Men­te­li­ty Strand­dag. Tij­dens deze dag gaan we sur­fen en long­boar­den bij de rond­om de pier van Sche­ve­nin­gen. Kom jij ook?

Bege­lei­ders van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on en JUMP Team Sche­ve­nin­gen geven gedu­ren­de de dag ver­schil­len­de work­shops om te kij­ken wel­ke sport het bes­te bij jou past en wat je leuk vindt om te doen. Deze edi­tie gaan we golf­sur­fen en longboarden. *

Toe­gan­ke­lijk voor iedereen
De Men­te­li­ty Strand­dag is een ide­aal dag­je uit voor gezin­nen en vrien­den­groe­pen. Op de dag zelf zor­gen wij voor het geschik­te mate­ri­aal voor ieder­een, wel of geen licha­me­lij­ke uit­da­ging. Samen zor­gen wij ervoor dat ieder­een in bewe­ging komt tij­dens de Strand­dag. Ga je als bege­lei­ding mee of wil je lie­ver alleen genie­ten van de zon, de muziek en de bar­be­cue? Ook dan ben jij van har­te welkom!

Infor­ma­tie
De Strand­dag wordt gehou­den bij Jump­team Sche­ve­nin­gen (Strand­weg 3, 2586 JK Den Haag) en start om 13:30 uur. Je kan ervoor kie­zen om alleen mee te doen aan de acti­vi­tei­ten, alleen te komen bar­be­cu­en (bij­voor­beeld voor bege­lei­ders) of het te com­bi­ne­ren. Mocht je vra­gen heb­ben over de strand­dag of jouw uit­da­ging in com­bi­na­tie met de spor­ten, kan je mai­len naar merijn@mentelity.org.

Pro­gram­ma & tickets 

Pro­gram­ma:
13:30 uur: ver­za­me­len bij Jumpteam
14:00 uur: start surfclinic
15:30 uur: ein­de cli­nic, omkle­den en tus­sen­door­tje met drinken
16:00 uur: start longboardclinic
17:30 uur: start barbecue
Tic­kets:

*Of de strand­dag door­gaat is afhan­ke­lijk van het weer. Door har­de wind en/of stro­min­gen kan het sur­fen niet door­gaan om de vei­lig­heid te waar­bor­gen. Of door te wei­nig gol­ven wordt er gesupt in plaats van gesurft. In de week voor­af­gaand aan de strand­dag wordt dit gecommuniceerd.