Doe mee tijdens de Snowboard Fundag bij SnowWorld Rucphen

Kom op zater­dag 23 janu­a­ri naar de Snow­board Fun­dag van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on bij Snow­World in Ruc­phen. Op die dag opent meer­vou­dig Para­lym­pisch kam­pi­oen Bibi­an Men­tel de vier­de loca­tie van de Bibi­an Men­tel Snow­board School met een gave cli­nic in de sneeuw. Schrijf je nu gra­tis in en maak ken­nis met het snowboarden! 

Tij­dens de Snow­board Fun Dag maak je ken­nis met het snow­boar­den. Na een kor­te ope­ning is het tijd om je om te kle­den en de pis­te op te gaan. Daar word je door erva­ren snow­board­le­ra­ren bege­leid tij­dens de cli­nic van twee uur.

De cli­nic is bedoeld voor kin­de­ren en jong­vol­was­se­nen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging, maar ook hun broers, zus­sen, vrien­den en fami­lie zijn wel­kom om aan te slui­ten bij de Snow­board Fun­dag. Want samen in bewe­ging zijn is het leuk­ste wat er is.

Erva­ring is niet nood­za­ke­lijk tij­dens de Snow­board Fun­dag. Dus wacht niet lan­ger en maak samen met ons op 23 janu­a­ri je eer­ste meters in de sneeuw. Wie weet geniet jij wel zo van het snow­boar­den dat jij uit­groeit tot nieu­we Para­lym­pisch held op de Para­lym­pi­sche Spelen!

Pro­gram­ma Snow­board Fundag
10:00 uur: Ont­vangst bij Snow­World Ruc­phen met kof­fie, thee en limonade
10:30 uur: Ope­ning Snow­board School door Bibi­an Mentel
10:45 uur: Omkle­den en mate­ri­aal halen
11:15 uur: Naar de pis­te voor de cli­nic en je eer­ste meters in de sneeuw
13:15 uur: Ein­de van de les en afslui­ting van de dag!

Wil jij komen snow­boar­den tij­dens de Snow­board Fun­dag op 23 janu­a­ri in Ruc­phen? Meld je dan aan door een mail te stu­ren naar Merijn@mentelity.org en ver­tel ons wat jouw licha­me­lij­ke uit­da­ging is en met wie je die dag komt genie­ten van de sneeuw.