Bibian

Route en planning voor afscheid Bibian Mentel

Bibi­an Men­tel zal zater­dag 3 april om 10:30 uur wor­den gecre­meerd in Cre­ma­to­ri­um Laren. Om ieder­een de kans te geven om waar­dig afscheid te nemen van Bibi­an heeft de fami­lie beslo­ten om de rou­te die Bibi­an zal afleg­gen te delen. Op deze manier kan er een ere­haag gevormd wor­den om Bibi­an een prach­ti­ge laat­ste her­in­ne­ring mee te geven. 

Men­sen die afscheid wil­len nemen van Bibi­an wordt gevraagd om gespreid over de rou­te plaats te nemen en de coron­a­maat­re­ge­len te res­pec­te­ren. Dus houd afstand en ben een beet­je lief voor elkaar.

Hier­on­der is de rou­te die zal wor­den afge­legd te bekij­ken. (LET OP: Niet snel­ste rou­te selec­te­ren, maar de stra­ten zoals hier­on­der aan­ge­ge­ven. Rou­te gaat niet over de A27). De stoet zal begin­nen om 09:00 en wordt om 10:00 ver­wacht bij het cre­ma­to­ri­um. Het start­punt is de roton­de op de krui­sing van de Rading en de Loos­d­recht­se­weg en ein­digt bij de oprit van Cre­ma­to­ri­um Laren. Hier­on­der de vol­le­di­ge route:

 • Start: Roton­de op de krui­sing van de Loos­d­recht­se­weg en de Rading.
 • Rading vol­gen rich­ting de Nood­weg
 • Links­af de Nood­weg op
 • Aan het ein­de van de Nood­weg links­af de Utrecht­se­weg (N417) op
 • Blijf de Utrecht­se­weg vol­gen en sla ver­vol­gens links­af de Emma­straat op
 • Sla rechts­af Ach­ter­om op
 • Aan het ein­de van Ach­ter­om links­af de Ker­k­laan op
 • Aan het ein­de van de Ker­k­laan rechts­af slaan om op De Scha­pen­kamp te komen
 • Sla ver­vol­gens rechts­af en neem de Beatrixtunnel
 • Ver­volg de weg recht­door op de Pro­fes­sor Kochstraat
 • De Pro­fes­sor Koch­straat gaat over in de Klei­ne Drift
 • Ver­volg de weg recht­door op de Minckelerstraat
 • Ver­volg de weg recht­door op de Weg Over Anna’s Hoeve
 • Eind rou­te: Tot de oprit van de par­keer­plaats van Cre­ma­to­ri­um Laren

Als de uit­vaart is begon­nen wordt ieder­een ver­zocht het ter­rein rond­om het Cre­ma­to­ri­um te ver­la­ten. Na de cere­mo­nie van Bibi­an zal een ande­re fami­lie afscheid nemen van hun dier­ba­re. Het is de nadruk­ke­lij­ke wens van Bibi­an en de fami­lie dat ook zij alle ruim­te krijgen.

Houd je aan de de coron­a­maat­re­ge­len en behan­del elkaar met res­pect en lief­de. Laten we samen Bibi­an een prach­tig, res­pect­vol afscheid geven en de lief­de die ze ver­dient. Tot zaterdag!

Liefs,
Team Mentelity