Mentelity SUP Event 2022: Koop nu je tickets voor 28 augustus

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on orga­ni­seert 28 augus­tus voor de elf­de keer het Men­te­li­ty SUP Event bij Otten­ho­me in Kor­ten­hoef. Tij­dens deze spor­tie­ve dag wordt er gedu­ren­de de mid­dag geno­ten op het water en slui­ten we de dag af met live-muziek en een heer­lij­ke bar­be­cue met een drankje.

SUP staat voor ‘Stand Up Paddling‘ en is een van de snelst groei­en­de water­spor­ten in Neder­land. Bewa­pend met een Sup-board en een ped­del gaan deel­ne­mers van het Men­te­li­ty Sup Event het water in om staand, op de knie­ën of zit­ten op het board door het water te peddelen.

Toe­gan­ke­lijk voor iedereen
De Men­te­li­ty SUP Events is een ide­aal dag­je uit voor gezin­nen en vrien­den­groe­pen. Op de dag zelf zor­gen wij voor het geschik­te mate­ri­aal voor ieder­een, wel of geen licha­me­lij­ke uit­da­ging. Ga jij alleen op een Sup-board het water op of gaan jul­lie als groep op het XXL-board om elkaar te onder­steu­nen tij­dens de tocht? Samen zor­gen wij ervoor dat ieder­een in bewe­ging komt tij­dens het Sup Event. Zien we jou op 28 augus­tus op het water?

Infor­ma­tie & planning
Het SUP Event wordt gehou­den bij Otten­ho­me in Kor­ten­hoef  (Zuwe 20, 1241NC) en zal begin­nen om 14:00 uur. Er wordt een SUP-tocht uit­ge­zet over de Loos­d­recht­se Plas­sen en de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on zorgt voor een bege­lei­der bij iede­re groep. Na het sup­pen is het tijd voor muziek en een heer­lij­ke barbecue.

14:00 uur:
Aan­komst bij Ottenhome
15:00 uur: Start Sup-tocht
17:00 uur: Ein­de Sup-tocht, start bor­rel, vrij Sup­pen of zwemmen
17:30 uur: Start Bar­be­cue & Muziek

Tic­kets: 

Tic­kets voor het Men­te­li­ty SUP Event zijn hier te bestel­len. Er zijn drie soor­ten tic­kets te verkijgen:

  • SUP + Luxe bar­be­cue voor vol­was­se­nen voor €40
  • SUP + Luxe bar­be­cue voor kin­de­ren t/m 13 jaar €17,50
  • Luxe Bar­be­cue los €30