Doe je online bestellingen via Geven is Leven en steun de Mentelity Foundation

Bestel jij vaak pro­duc­ten onli­ne of haal jij je eten via Thuis­be­zorgd? Dan kan jij geld done­ren aan de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on met jou bestel­lin­gen. Per aan­koop of bestel­ling gaat er een per­cen­ta­ge van het aan­koop bedrag naar het goe­de doel. Het eni­ge wat je hoeft te doen is je bestel­ling te plaat­sen via de site van Geven is Leven. 

Hoe werkt het precies?

Van elke aan­koop die wordt gedaan via de site van Geven is Leven gaat er een bedrag naar het goe­de doel. Omdat je via de spe­ci­a­le link op de web­si­te komt wordt auto­ma­tisch gere­gi­streerd dat er een deel van het bedrag naar de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on moet wor­den overgemaakt.

  • Ga naar www.gevenisleven.nl/mentelityfoundation 
  • Klik op een van de aan­ge­slo­ten win­kels (Bol.com, Coo­l­blue, Thuis­be­zorgd, Hema, Greetz en Mediamarkt)
  • Rond je bestel­ling af via de link waar­mee je op de web­si­te bent geko­men en de dona­tie wordt overgemaakt.

Heb jij vra­gen over Geven is Leven of wil jij het groot uit­rol­len bin­nen je bedrijf om zo met je collega’s een goed doel te steu­nen? Neem dan con­tact op met Thijs Kroe­zen van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on (thijs@mentelity.org)