Het #CadeauvoorBibian, doe jij ook mee?

Dit jaar geven we Bibi­an Men­tel samen een bij­zon­de­re kerst met het #Cadeau­voor­Bi­bi­an. Met deze inza­me­lings­ac­tie halen we geld op voor Bibi­an haar groot­ste wens: gelij­ke kan­sen voor kin­de­ren met een licha­me­lij­ke han­di­cap. Doe jij ook mee?

Vorig jaar werd Bibi­an door de art­sen opge­ge­ven en ver­tel­de zij dat het moge­lijk haar laat­ste kerst zou zijn. “Maar dat kan hele­maal niet, want ik heb nog zoveel te geven”, was het eer­ste wat Bibi­an zei. Daar­om gaan we nu met z’n alle Bibi­an iets geven voor onder de kerst­boom: Gelij­ke kan­sen voor kin­de­ren met een licha­me­lij­ke handicap.

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on roept ieder­een op om in de week van 18 decem­ber tot en met 26 decem­ber ieder­een een video­bood­schap te delen op soci­al media om Bibi­an toe te spre­ken. Daar­naast is er een spe­ci­a­le Tik­kie-link actief om een dona­tie te kun­nen doen aan de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. Samen geven we niet alleen Biban een heel mooie kerst, maar hel­pen wij al deze kin­de­ren aan een mooi­e­re toekomst.

Mee­doen met het #Cadeau­voor­Bi­bi­an

Wil jij mee­doen met het #Cadeau­voor­Bi­bi­an? Maak dan een video­bood­schap, deel deze op jouw Facebook, Inst­agram en met vrien­den en fami­lie in Whats­App. Voeg de onder­staan­de Tik­kie-link toe en roep men­sen op een dona­tie te doen aan de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on van Bibi­an Men­tel. Samen geven we haar een schit­te­rend cadeau.

Hier­on­der zie je een stan­daard­tekst. Het is belang­rijk dat jouw tekst bij de post mini­maal dezelf­de #hasht­ags en @tags bevat. Ver­geet dit niet, want anders komt jouw bood­schap uit­ein­de­lijk niet bij Bibi­an terecht. Natuur­lijk mag je zelf ook een tekst bij de video plaatsen.

Ik doe mee met het #Cadeau­voor­Bi­bi­an en steun daar­mee @bibianmentel haar mis­sie met de @mentelityfoundation: Gelij­ke kan­sen voor kin­de­ren met een licha­me­lij­ke beperking.

Doe jij ook mee? Doneer dan via deze tik­kie link, deel deze met je vrien­den en laat de droom van Bibi­an Men­tel uit­ko­men. Dankjewel!

#cadeau­voor­bi­bi­an
#onvoor­waar­de­lijk
#bibi­an­men­tel
#moti­va­ti­on­to­mo­ve
#men­te­li­ty­foun­da­ti­on
#power­vrouw
#kerst2020
#kerst­ca­deau

Done­ren

Wil jij mee­doen aan het #Cadeau­voor­Bi­bi­an door mid­del van een dona­tie? Ga daar naar deze Tik­kie-actie en doneer. Samen geven we Bibi­an een prach­tig cadeau deze kerst.