Bibian, voor altijd in ons hart

Op maan­dag 29 maart 2021 is onze foun­der, maar voor­al lief­de­vol­le vrien­din Bibi­an over­le­den. Bibi­an, moe­der, echt­ge­noot en meer­vou­dig Para­lym­pisch kam­pi­oe­ne snow­boar­den, is thuis over­le­den aan de gevol­gen van uit­ge­zaai­de bot­kan­ker. Ze is 48 jaar geworden.

Bibi­an hoor­de begin maart van dit jaar dat er uit­zaai­in­gen van bot­kan­ker waren gevon­den in haar hoofd en behan­de­ling niet meer moge­lijk was. Na een paar prach­ti­ge weken vol met lief­de, het opha­len van her­in­ne­rin­gen en het maken van nieu­we her­in­ne­rin­gen heeft ze nu rust.

Bibi­an mocht 48 jaar het leven van haar gezin, fami­lie en vrien­den vul­len met een onge­ken­de hoe­veel­heid lief­de. Daar­naast heeft ze met haar opti­mis­me, levens­kracht en inzet voor men­sen met een licha­me­lijk uit­da­ging laten zien aan Neder­land dat het leven te mooi is om niet vie­ren, onge­acht de uit­da­gin­gen die op je pad komen.

Wij zijn onge­loof­lijk ver­drie­tig, maar ook gevuld met trots door het­geen wat Bibi­an heeft neer­ge­zet in haar leven. Neder­land is van­daag een prach­tig mens en boeg­beeld ver­lo­ren. Maar Bibians dro­men zul­len uit­ko­men, haar werk wordt voort­ge­zet en haar leg­a­cy mag nooit ver­lo­ren gaan.

Lie­ve Bieb, jij blijft voor altijd bestaan!