Gelukt, jij hebt een start­be­wijs voor de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge 2023. Jij gaat je samen met je team­ge­no­ten inzet­ten voor de Men­te­li­ty Games en daar­naast prach­ti­ge her­in­ne­rin­gen maken in Saas-Grund (Zwit­ser­land). Char­lot­te van der Veen van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on neemt snel con­tact op met jou om de spe­ci­a­le actie­pa­gi­na aan te maken. Daar­na kan het crowd­fun­den en trai­nen beginnen! 

Wil jij onder­tus­sen nog meer lezen over de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge of de Men­te­li­ty Games? Neem dan een kijk­je op deze pagi­na. Kan jij nou niet wach­ten tot je zelf naar bene­den mag in het don­ker, bekijk hier dan de after­mo­vie van de edi­tie van 2022:

Voor vra­gen over de Hoh­s­aas Chal­len­ge kan je con­tact opne­men met Char­lot­te van der Veen.