“Er kan veel meer dan men­sen en hun direc­te omge­ving vaak denken.”