Benefit Party2023-07-11T11:15:39+02:00

BENEFIT PARTY 2023

ZATERDAG 30 SEPTEMBER | GRAND HOTEL HUIS TER DUIN

Zoals wij van onze foun­der Bibi­an geleerd heb­ben: Vier het leven en geniet! Dat is dan ook de rode draad van onze Bene­fit Par­ty en we ont­van­gen jul­lie graag op zater­dag 30 sep­tem­ber om er een spet­te­ren­de par­ty van te maken. Tij­dens deze Bene­fit Par­ty pre­sen­te­ren wij weder­om nieu­we hel­den, ont­hul­len wij offi­ci­eel onze nieu­we naam en heb­ben we weer een gewel­di­ge line-up aan arties­ten. Het wordt een avond met dans, ple­zier en uiter­aard pro­be­ren we met elkaar zoveel moge­lijk gel­den op te halen via onze lote­rij en vei­ling om de mis­sie van de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on voort te kun­nen zet­ten: Gelij­ke kan­sen voor ieder­een met een licha­me­lij­ke uitdaging. 

Dit jaar is de Bene­fit Par­ty op een zater­dag, een bewus­te keu­ze. Geen files, tijd voor een klei­ne after­par­ty en de moge­lijk­heid te over­nach­ten bij Huis ter Duin en te genie­ten van een heer­lijk week­end Noordwijk!

Gastheer, Artiesten & Chef

Reserveer hier je tafel

Tafel goud

€6000

 • 10 per­so­nen
 • Bes­te plek in zaal
 • 4 gan­gen diner incl. dranken
 • Fles Car­bon Champagne
 • Over­nach­ting 4 pers. Huis ter Duin
Tafel Zilver

€4500

 • 10 per­so­nen
 • 4 gan­gen diner incl. dranken
 • Fles Car­bon Champagne
Stoel Bronze

€750

 • Stoel aan mooie tafel
 • 4 gan­gen diner incl. dranken
 • Bor­rel en afterparty

Programma

17.00 uur | ONTVANGST & BORREL TERRAS ZEEZIJDE

18.00 uur | ZAAL OPEN

18.30 uur | START MUZIKAAL PROGRAMMA + 4 GANGEN DINER LATOUR

23.00 uur | EINDE BENEFIT PARTY

-

Titel

Ga naar de bovenkant