Over Peter

Peter Heer­schop is een Neder­land­se caba­re­tier, acteur, schrij­ver en tevens goe­de vriend van de Foun­da­ti­on. Samen met Edwin schreef hij mee aan het boek 128, Bibi­an Men­tel. Zoveel meer dan win­naar van goud alleen. Samen pro­beer­de zij te ont­hul­len hoe het kon dat Bibi­an, ondanks alle tegen­sla­gen, toch altijd zo posi­tief kon blijven.

Bij vele bekend door de Column ”Lie­ve Mari­an­ne” en van­avond is hij weder­om bij ons aan­we­zig als gast­heer van de avond.

“Ze was in alles op haar best. In alles Bibi­an. Dat was Bibi­an.” Aldus, Peter Heer­schop in Boek 128.